INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KALETY O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO LOKAL UŻYTKOWY PRZEZNACZONY DO WYNAJĘCIA NA OKRES DO 3 LAT, POŁOŻONY W KALETACH PRZY UL. 1 MAJA 19
2024-02-13 16:51:55
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wy  ...więcej

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KALETY O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO LOKAL UŻYTKOWY PRZEZNACZONY DO WYNAJĘCIA NA OKRES DO 3 LAT, POŁOŻONY W KALETACH PRZY UL. FABRYCZNEJ
2024-02-13 16:17:27
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wy  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat.
2024-02-06 14:44:13
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wy  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2024 r.
2024-02-06 12:30:13
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.
2024-01-31 07:47:48
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wyw  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2024 r.
2024-01-15 15:08:17
Protokół   ...więcej

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KALETY O WYWIESZENIU WYKAZU NIERCUHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO LOKAL MIESZKALNY PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY JEGO NAJEMCY
2024-01-09 17:23:40
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz   ...więcej

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KALETY O WYWIESZENIU WYKAZU NIERCUHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO LOKAL MIESZKALNY PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU
2024-01-09 17:19:12
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 4, położony przy ul. 1 Maja 72, w Kaletac  ...więcej

Projekt montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych pn.:„Zielona Ziemia Lubliniecko-Tarnogórska – montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki" - Zarządzenie zmieniające
2023-12-22 12:02:40
  Odnośnik do strony internetowej z regulaminem.    ...więcej

ZAWIADOMIENIE STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 R. ZNAK: BA.6740.7.37.2023 O WYDANIU DECYZJI Z DNIA 29 LISTOPADA 2023 R. O NR 1109/23 O POZWOLENIU NA BUDOWĘ, NA PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WIATY MAGAZYNOWEJ NA HALĘ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ W KALETACH PRZY UL. Fabrycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 273/22, 276/22, 295/22.
2023-12-06 09:30:20
     ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony.
2023-12-05 12:01:06
     ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2023-12-01 10:23:31
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
2023-11-21 14:40:29
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony nast  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. Łokietka w Kaletach, przeznaczonych do zbycia.
2023-11-21 14:33:46
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony nastę  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2024
2023-11-16 11:01:34
Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internet  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 3 listopada 2023 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 4019/OE/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29+000) – Kalina (km 66+800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144” – powiat tarnogórski i lubliniecki, województwo śląskie.
2023-11-06 10:31:10
     ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety
2023-10-19 13:55:19
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
2023-10-11 15:20:48
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 października 2023 r. dotyczące zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w ramach postępowania prowadzonego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika w sprawie, o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29+000) – Kalina (km 66+800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144” – powiat tarnogórski i lubliniecki, województwo śląskie.
2023-10-11 12:35:09
     ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
2023-10-04 13:58:37
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszo  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 506
następne

.