Uchwała Nr 4200/IV/71/2023 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Kalety sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022
rok

4200_IV_71_2023_Kalety.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2023-06-15 09:21:41.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/40/2021 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Kalety sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020
rok

UCHWALA_4200-IV-40-2021_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-04-06 11:09:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/59/2020 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Kalety sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019
rok

UCHWALA_4200_IV_59_2020_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:34:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/V/121/2019 z dnia 16 września
2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kalety
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2019 roku

121_Kalety.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:24:04.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/TW77/2019 z dnia 23 kwietnia 2019
roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kalety
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Opinia RIO sprawozdanie z wyk budz za 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:45:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/III/120/2017 z dnia 30 maja 2017
roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach
 Opinia RIO 4200 III 120 2017 z dnia 30 maja 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-05-31 09:23:20.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4200-III-63-2017 z dnia 21 kwietnia
2017 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez
Miasto Kalety pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach w wysokości 6.000.000 zł na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
"Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji
podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej,
Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety Miotek wraz
z przyłączami"
 Opinia RIO 4200 III 63 2017 z dnia 21 kwietnia 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-05-02 11:00:32 | Data modyfikacji: 2017-05-02 11:01:33.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4200-III-62-2017 z dnia 21 kwietnia
2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Kalety sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok
 Opinia RIO 4200 III 62 2017 z dnia 21 kwietnia 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:59:52.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4200-III-31-2017 z dnia 2 lutego
2017
 Opinia RIO 4200 III 31 2017 z dnia 2 lutego 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-03-06 12:09:06.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4200-IV-35-2016 z dnia 22 stycznia
2016
 Opinia RIO 4200 IV_35 2016.pdf.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:31:44.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-IV-72-2014 z dnia 11 kwietnia
2014

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kalety sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2013 rok

 Opinia RIO 4100 IV_72 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-06-04 11:29:00 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:29:55.[wersja do druku]
Opnia RIO nr 4100-IV-43,44-2014 z dnia 29 stycznia
2014
 Opinia RIO 4100 43_44 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 12:17:06.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-IV-200-2013; nr
4100-IV-201-2013; 4100-IV-202-2013 z dnia 5
grudnia 2013
 Opinia RIO 4100_200_201_202_2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-10 15:04:02.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-IV-80-2013 z dnia 16 kwietnia
2013 r.
 Opinia RIO 4100_IV_80_2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-26 12:46:39.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-IV-33-2013; Opinia RIO nr
4100-IV-34-2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku
 opinia RIO 33 i 34.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-01-28 11:18:34.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-IV-233-2012 z dnia 6 grudnia
2012
 Opinia RIO nr 4100-IV-233-2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:32:25.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-IV-221-2012; nr
4100-IV-222-2012; 4100-IV-223-2012 z dnia 5
grudnia 2012 r.
 Opinia RIO nr 4100-IV-221 222 223-2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-01-09 13:30:36.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-III-72-2012 z dnia 13 kwietnia
2012 roku
 Opinia RIO nr 4100-III-72-2012[1].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:27:46 | Data modyfikacji: 2013-01-09 14:07:57.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-III-46;47-2012 z dnia 27
stycznia 2012 roku
 Opinia nr 4100-III-46i47-2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:26:54.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-III-168;169;170-2010 z dnia 29
listopada 2011 roku
 Opinia nr 4100-III-168;169;170-2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:17:05.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-III-140-2011 z dnia 9 września
2011 roku
 Opinia nr 4100-III-140-2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:15:18.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-III-77-2011 z dnia 22 kwietnia
2011 roku
 Opinia nr 4100-III-77-2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:14:30.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-III-32;33-2011 z dnia 18 lutego
2011 roku
 Opinia nr 4100-III-32;33-2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:11:49.[wersja do druku]
Opinia RIO nr 4100-III-166;167;168-2010 z dnia 13
grudnia 2010 roku
 Opinia nr 4100-III-166;167;168-2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:34:49.[wersja do druku]
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2010 rok

opinia RIO budżet 2010.pdf

Uchwała RIO 2010.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-16 13:35:13 | Data modyfikacji: 2012-05-18 12:46:54.[wersja do druku]
.